forbot
PAT "Zhidachіvskij celyulozno-paperovij kombіnat"
+38 (03239) 24-07-7

Mô tả

Các nhóm hành hóa PAT "Zhidachіvskij celyulozno-paperovij kombіnat", Ukraina, Giấy để gập sóng cho các-tông, Chết hộp cắt, Ống vỏ bằng giấy, Giấy gợn sóng, Các tông, Các tông để đóng gói,  Giấy làm bao bì, Tua bin và động cơ hơi nước và khí đốt,